Krótkofalowiec Polski 1939/07

Krótkofalowiec Polski 7/1939

 • Cechy charakterystyczne nadajników i odbiorników (ciąg dalszy) (193)
 • Nadajnik z regulowaną amplitudą fali nośnej (197)
 • Jeszcze w sprawie pracy na 7Mcb (199)
 • Superheterodyna do odbioru radiotelegraficznego (203)
 • Z polonii zagranicą (205)
 • Wiadomości praktyczne - ustawianie cewek w aparatach (206)
 • Telewizja (208)
 • Przegląd prasy (208)
 • Z kraju i ze świata (209)
 • Raporty Hamsów (211)
 • Komunikaty klubowe (212)
 • Cel i zadanie "Instytutu Popierania Wynalazków" przy Muzeum Techniki i Przemysłu (213)
 • Nasłuchy (214)
 • Drobne ogłoszenia (214)
 • Kącik BCL'a - trójka sieciowa z patefonem (dokończenie) (215)
 • Nowinki (216)