Krótkofalowiec Polski 1939/05

Krótkofalowiec Polski 5/1939

 • Cechy charakterystyczne nadajników i odbiorników (dokończenie) (128)
 • Wyniki V Międzynarodowych Zawodów P.Z.K. (133)
 • Przekaźniki (dokończenie) (138)
 • Projektowanie transformatorów wejściowych do kl. B. (144)
 • Obliczanie cewek krótkofalowych (145)
 • Protokuł z Walnego Zgromadzenia Polskiego Związku Krótkofalowców* (147)
 • Udział  W.K.K. w ćwiczeniach O.P.L. (151)
 • O unormowanie pracy na 7mc (151)
 • O 7 MCB "Fone Ham's", ich wartości i innych "okazach", w obronie grafistów (152)
 • Regulamin VI Międzynarodowych Zawodów Polsk. Zw. Krótkofalowców (155)
 • Wiadomości praktyczne - wycinanie otworów w rdzeniach transformatorowych (157)
 • Konkurs na najpiękniejszą kartę QSL (158)
 • Telewizja (158)
 • Z kraju i ze świata (159)
 • Przegląd prasy (159)
 • Raporty Hamsów (161)
 • Komunikaty klubowe (162)
 • Humor (166)
 • Drobne ogłoszenia (166)
 • Kącik BCL'a - wakacyjna czwórka bateryjna ze starych części (167)
 • Nowinki (168)