Krótkofalowiec Polski 1932/12

Krótkofalowiec Polski 12/1932

  • Kod i slang krótkofalowców
  • Ze świata
  • Komunikat Koła Historyczno Literackiego i Radjotechnicznego Korpusu Kadetów Nr. 1
  • Komunikat Wileńskiego Klubu Krótkofalowców
  • Nasłuchy
  • Stacje polskie słyszane zagranicą
  • Co czytać?
  • Drobne ogłoszenia