Krótkofalowiec Polski 1932/05

Krótkofalowiec Polski 5/1932

  • Promieniowanie słońca a radjotelegrafja (53)
  • Ze świata (60)
  • Komunikat Czechosłowacki (61)
  • SP1F1 (61)
  • Program krótkofalowej radjostacji nadawczej Korp. Kad. Nr. 1 (62)
  • Komunikaty klubowe (63)
  • Nasłuchy (65)
  • Stacje polskie słyszane zagranicą (67)
  • Drobne ogłoszenia (68)